Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13720

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Augmented reality based information technology for objects 3D models visualization
Other Titles: Інформаційна технологія для візуалізації 3d-моделей об’єктів у доповненій реальності
Authors: Pavlova, O.
Bashta, A.
Kovtoniuk, M.
Павлова, О.
Башта, А.
Ковтонюк, М.
Keywords: information system;Augmented Reality (AR);3D model;visualization;cross-platform mobile application;інформаційна система;доповнена реальність (AR);3D-модель;кросплатформний мобільний застосунок
Issue Date: 2023
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Pavlova O. Augmented reality based information technology for objects 3D models visualization / O. Pavlova, A. Bashta, M. Kovtoniuk // Computer Systems and Information Technologies. – 2023. – No 1. – P. 68-74.
Abstract: At the current stage of IT industry development, augmented reality is of interest both from the side of science and from the business side, since it is an advanced and newest tool for introducing a new immersive user experience. Today there are plenty ready-to-use applications that use AR for business, educational, medical and other purposes. Augmented Reality is currently one of the most popular upcoming technologies most commonly known for its use within games and advertising. By combining threedimensional modelling with augmented reality, it could be possible to obtain new user friendly applications for the representing 3D models of objects in real time and in real size. The topic of research in the field of augmented reality is currently relevant both for science and for the business industry. The paper proposes a multifunctional information system for three-dimensional models visualization in augmented reality, which is implemented in the form of a cross-platform mobile application. The proposed information system uses a device camera as a mean of object visualization and provides quick reproduction of the selected from the application`s database model in augmented reality in real size and in real time. The developed application works quite well, has a user friendly and intuitive interface and allows user to add own models, that makes this tool multipurpose.Test 3D models have been created for conducting experiments for verification the proposed information system operation. The further efforts of the authors will be directed to improving the existing algorithms for extending the current functionality of the proposed tool for 3D objects models visualization in augmented reality and application of the developed tool for real-life needs, such as digitization and visualization of museum exhibits and archaeological artifacts of Khmelnytskyi region
На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій доповнена реальність становить інтерес як з боку науки, так і з боку бізнесу, адже є передовим та новітнім інструментом для впровадження нового досвіду користувача. Наразі вже є багато розроблених застосунків із використанням доповненої реальності для комерційної, освітньої, медичної та інших сфер застосування. Доповнена реальність сьогодні є однією з перспективних технологій, яка відома своїм застосуванням у рекламі та ігровій індустрії. Через поєднання 3D моделювання та доповненої реальності стало можливо створити новий зручний застосунок для відтворення тривимірних моделей у доданій реальності у режимі реального часу та в реальному розмірі. Тема досліджень у сфері доповненої реальності наразі є актуальною як для науки, так і для бізнес-індустрії. У роботі запропоновано багатофункціональну інформаційну систему для візуалізації тривимірних моделей у доповненій реальності, яка реалізована у вигляді кросплатформного мобільного додатку. Запропонована інформаційна система використовує камеру пристрою як засіб візуалізації об'єкта та забезпечує швидке відтворення обраної з бази даних додатку моделі в доповненій реальності в реальному розмірі та в режимі реального часу. Розроблений додаток працює досить добре, має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і дозволяє користувачеві додавати власні моделі, що робить цей інструмент багатоцільовим. Також було створено тестові 3D моделі для проведення експериментім для перевірки роботи пропонованої інформаційної системи. Подальші зусилля авторів будуть спрямовані на вдосконалення існуючих алгоритмів для розширення поточної функціональності запропонованого інструменту для візуалізації 3D моделей об'єктів у доповненій реальності та застосування розробленого інструменту для реальних потреб, таких як оцифрування та візуалізація музейних експонатів та археологічних артефактів Хмельницької області
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13720
UDC: 004.89: 004.3
Content type: Стаття
Appears in Collections:КСІТ - 2023 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CSIT-2023-N1(10)-09.pdf1,27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.