Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1062

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Функціонування онімів у розмовному стилі мовлення
Authors: Торчинський, Михайло Миколайович
Keywords: українська ономастика;розмовний стиль мовлення;власна назва;функціонування;продуктивність;colloquial style of speech;proper name;functioning;productivity;разговорный стиль речи;имя собственное;функционирование;производительность
Issue Date: 2006
Publisher: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
Citation: Торчинський, М. М. Функціонування онімів у розмовному стилі мовлення [Текст] / М. М. Торчинський // Актуальні проблеми дослідження граматики та лексикології : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 4-5 жовт. 2006 р. – Вінниця : ВДПУ ім. М.Коцюбинського, 2006. – С. 82–88.
Abstract: У статті аналізуються особливості функціонування власних назв в розмовному стилі мовлення. Встановлено, що найбільш продуктивними у цьому стильовому різновиді української мови є прізвиська, мікротопоніми, зооніми та ергоніми. Кожен з цих класів онімів має свої диференційні особливості в різних аспектах побутування.
In clause features of functioning proper name in colloquial style of speech are analyzed. It is determined, that the most productive in this style version of the Ukrainian language are nicknames, mikrotoponym, ergonym and zoonym. Each of these onymclasses has the dyfferencions features in different aspects.
В статье анализируются особенности функционирования имён собственных в разговорном стиле речи. Определено, что наиболее продуктивными в этой стилевой разновидности украинского языка являются прозвища, микротопонимы, зоонимы и эргонимы. Каждый из этих классов онимов имеет свои дифференционные особенности в разных аспектах бытования.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1062
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вінниця 2006 Д.doc67,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.