Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1102

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Денотатно-номінативна структура оронімії як складник української ономастичної терміносистеми
Authors: Торчинський, Михайло Миколайович
Keywords: українська ономастика;денотатно-номінативна типологія;оронім;ономастична терміносистема
Issue Date: 2010
Publisher: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Citation: Торчинський, М. М. Денотатно-номінативна структура оронімії як складник української ономастичної терміносистеми [Текст] / М. М. Торчинський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 23. – С. 261–264.
Abstract: У статті описується історія становлення терміносистеми оронімів. Встановлено відсутність детальної градації оронімікону за характером іменованих денотатів. Пропонується нове денотатно-номінативне структурування власних назв об’єктів рельєфу, яке складається із загальнооронімічних понять і позначень окремих різновидів оронімів.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1102
UDC: 811.161.2’373.2
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кам-Под_2010.doc71 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.