Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11956

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Поєднання традиційних та інтерактивних технологій з метою задіяння студентів немовних спеціальностей у професійні ситуації іноземною мовою
Authors: Магдюк, Ольга Вікторівна
Keywords: традиційні методи навчання;інтерактивні технології
Issue Date: Jan-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки.
Citation: Магдюк, О. (2022). Поєднання традиційних та інтерактивних технологій з метою задіяння студентів немовних спеціальностей у професійні ситуації іноземною мовою. Acta Paedagogica Volynienses, 1, 114–120, doi: https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.2.18
Abstract: Стаття присвячена дослідженню особливостям організації процесу поєднання традиційних та інтерактивних технологій для задіяння студентів немовних спеціальностей в професійні ситуації іноземною мовою. Автором було зазначено, що принципові зміни в економіці, зумовлені зростаючою роллю знань, революцією в інформаційно-комунікативних технологіях, становленням глобальності ринку праці, а також політичними змінами, диктують нові вимоги до рівня підготовки фахівців, тобто змінюють соціальне замовлення суспільства-підготувати в короткий термін фахівця, який добре володіє комунікативними іншомовними компетенціями. За умови мінімальної кількості годин, зазначеному в навчальному плані, чинного державного освітнього стандарту вищої професійної освіти, що представляє собою сукупність вимог, обов’язкових узгодити нове соціальне замовлення суспільства з сучасними вимогами - сформувати іншомовні комунікативні та професійні компетенції - завдання не з легких. Якщо раніше навчання іноземної мови у немовному вузі було орієнтоване на читання, розуміння та переклад спеціальних текстів наукового стилю, то зараз необхідно думати на зміщення акценту у навчанні на розвиток навичок мовного спілкування на професійні теми та ведення наукових дискусій. Щоб досягти поставленого завдання необхідно поєднати традиційне та інтерактивне навчання, в основі якого лежить особистісно-орієнтоване навчання. Метою традиційного навчання є передача студентам та засвоєння ними якомога більшого обсягу знань. У контексті інтерактивного навчання знання набувають інших форм. З одного боку, вони являють собою певну інформацію про навколишній світ, а з іншого боку, особливістю цієї інформації є те, що студенти отримують її не у вигляді вже готової системи від викладача, а в процесі своєї активної діяльності під керівництвом викладача, що створює умови для їхньої діяльності. Мета інтерактивного навчання - створення викладачем умов, які дозволяють відкривати, набувати і конструювати знання самими студентам.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11956
UDC: 378.147.227
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магдюк_О.В._стаття.docx41,47 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.