Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11958

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Формування ціннісних орієнтацій у майбутніх учителів іноземних мов засобами інтерактивних технологій
Authors: Рогульська, Оксана Олександрівна
Гуревич, Роман Семенович
Keywords: ціннісні орієнтації;майбутні учителі іноземних мов;інтерактивні технології;підготовка вчителів;цінності
Issue Date: 2022
Publisher: Вінниця: ТОВ «Друк+»
Citation: Гуревич Р. С. Формування ціннісних орієнтацій у майбутніх учителів іноземних мов засобами інтерактивних технологій / Р. С. Гуревич, О. О. Рогульська // Становлення особистості майбутнього фахівця в умовах підготовки до професійно-педагогічної діяльності: діалог зі стейкхолдерами : монографія / за ред. акад. Р. С. Гуревича. – Вінниця : ТОВ «Друк+» , 2022. – С. 210-229.
Abstract: У статті розглянуто проблему формування ціннісних орієнтацій у майбутніх учителів іноземних мов засобами інтерактивних технологій. Авторами встановлено, що поняття «цінність», «ціннісні орієнтації» постають об’єктом ретельної уваги сучасних дослідників у галузі філософії, соціології, психології та педагогіки, дані дефініції слугують базисом для формування життєвої позиції майбутнього вчителя; виокремлено основні цінності його професійної діяльності. Шляхом практичної діяльності автори встановили ефективні шляхи подолання дидактичних бар’єрів, формування стійкої мотивації до професійної діяльності та професійних ціннісних орієнтацій у майбутніх учителів іноземних мов. Акцентовано увагу на тому, що застосування інтерактивних технологій навчання як інструменту професійної діяльності створює мотивацію «зі зміщенням на кінцевий результат», що особливо важливо в професійній підготовці вчителів. Науковці поділяють інтерактивні технології на чотири групи, залежно від мети уроку й форм організації навчальної діяльності студентів. З’ясовано, що використання інтерактивних технологій сприяє інтелектуальному розвиткові студентів, підвищенню мотивації до професійної діяльності та формуванню професійних ціннісних орієнтацій, розвиткові пізнавальної активності, пізнавальних інтересів, зацікавленому ставленню до нестандартної організації освітнього процесу, активізації творчої діяльності, формуванню вмінь помічати проблему, знаходити шляхи її розв’язання, оволодінню навичками саморозвитку особистості, надає змогу думати, творити.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11958
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Гуревич, Рогульська (монографія).docx65,7 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.