Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1283

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Специфіка топонімів у романі Ю. Андруховича „Рекреації”
Authors: Ліщук, Т.Д.
Keywords: ономастика;власна назва;топонім;мотивація;словотвір;ономастика;имя собственное;топоним;мотивация;словообразование;onomastics;proper name;place name;motivation;derivation
Issue Date: 2013
Citation: Ліщук, Т. Д. Специфіка топонімів у романі Ю. Андруховича „Рекреації” [Текст] / Т. Д. Ліщук // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. /гол. ред. М. Є. Cкиба ; відп. за вип. М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – Вип. 6, ч. 3. – С. 125-131.
Abstract: У статті аналізуються особливості функціонування і творення онімів, які використовує Ю. Андрухович у романі „Рекреації”. Виявлено, що власні назви у творі виконують стилістичну функцію і беруть участь у творенні образів. Тому дослідження таких топонімів дає змогу краще зрозуміти задум та ідею твору.
В статье анализируются особенности функционирования и образования онимов, используемых Ю. Андруховичем в романе „Рекреации”. 131 Обнаружено, что имена в произведении выполняют стилистическую функцию и участвуют в создании образов. Поэтому исследования таких топонимов позволяет лучше понять замысел и идею произведения.
The article analyzes the characteristics and functioning of the dumb creation that uses Y. Andrukhovich novel „Recreation”. It was found that proper names in the work performed stylistic function and participate in the creation of images. Therefore, the study of names you can better understand the concept and the idea of the work.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1283
UDC: 81’373.21:821.161.2
Content type: Стаття
Appears in Collections:АПФП - 2013 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf370,52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.