Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1636

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Методологічні основи оцінки резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві
Other Titles: Methodolodgical bases of estimation the reserves of increasing labour productivity at the factory
Authors: Танасієнко, Наталія Петрівна
Keywords: продуктивність праці;резерви продуктивності праці;індекс резервів продуктивності праці;labour productivity;reserves of the labour productivity;index of reserves of the labour productivity
Issue Date: 2014
Citation: Танасієнко Н.П. Методологічні основи оцінки резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві = Methodolodgical bases of estimation the reserves of increasing labour productivity at the factory / Н.П. Танасієнко // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2014. – Вип.3/2, т. 19. – С. 234-238.
Abstract: Запропонована методологія оцінки резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві, яка ґрунтується на комплексному підході до оцінки резервів продуктивності праці за групами відповідно до факторів впливу. В її основі покладено розрахунок інтегрального індексу резервів підвищення продуктивності праці. Застосування запропонованої методології дозволить виявити реальні та потенційні можливості подальшого розвитку підприємства.
The methodology of estimation the reserves of increasing the labour productivity was offered. It is based on the complex calculation the integral index of reserves of the labour productivity. Application of the proposed methodology will identify actual and potential further development of the company.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1636
UDC: 331.101.6
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, підприємництва та торгівлі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Танасієнко-2014-1.doc79,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.