Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2103

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Політична реклама та ціннісні орієнтації суспільства в контексті електорального вибору громадян
Other Titles: The political advertising and valued orientations of society is in the context of electoral choice of citizens
Политическая реклама и ценностные ориентации общества в контексте электорального выбора граждан
Authors: Лютко, Наталія Віталіївна
Lyutko, N.V.
Keywords: політична реклама;політичні цінності;виборчі технології;електоральній простір;political advertising;political values;electoral technologies;electoral space
Issue Date: 2010
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Лютко Н. В. Політична реклама та ціннісні орієнтації суспільства в контексті електорального вибору громадян / Н. В. Лютко // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журн. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ТО "Нова парадигма". – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 94. – C. 155–164.
Abstract: Досліджуються особливості технологій виборчої боротьби та політичної реклами. Розглядаються цінності та ціннісні орієнтації населення які є вагомим чинником електоральної активності і виборчих преференцій населення, що зумовлює необхідність їх врахування в процесі політичного рекламування.
The features of technologies of electoral fight and political advertising are probed. Values and valued orientations of population are examined which are the ponderable factor of electoral activity and electoral preferences of population which predetermines the necessity of their account in the process of the political advertising.
Исследуются особенности технологий избирательной борьбы и политической рекламы. Рассматриваются ценности и ценностные ориентации населения которые являются весомым фактором электоральной активности и избирательных преференций населения, которые предопределяют необходимость их учета в процессе политического рекламирования.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2103
UDC: 659.3:32
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наукItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.