Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2467

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Реінжиніринг як ефективний метод оптимізації бізнес-процесів на підприємстві
Authors: Диха, М.В.
Dykha, M.V.
Моцна, І.Я.
Issue Date: 2014
Citation: Диха М. В. Реінжиніринг як ефективний метод оптимізації бізнес-процесів на підприємстві / М. В. Диха, І. Я. Моцна // Збірка матеріалів днів теорії та практики інвестування : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчен. «Сучасні проблеми управління інвестиційною та інноваційною діяльністю», 27–28 берез. 2014 р. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2014. – С. 217–220.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2467
UDC: 338(477):330:322
Content type: Тези доповідей
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства і підприємництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диха-тези-дон-2014.pdf316,27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.