Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2574

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Культивування громадянськості студентів з особливими потребами як фундамент у прагненні України до євроінтеграції
Authors: Федорова, Є.
Keywords: громадянськість;студенти з особливими потребами;інтегроване середовище;вищий навчальний заклад інтегрованого типу
Issue Date: 2014
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Федорова Є. Культивування громадянськості студентів з особливими потребами як фундамент у прагненні України до євроінтеграції / Є. Федорова // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – № 4 (2). – С. 176-182.
Abstract: Розкрито перспективи культивування громадянськості студентів з особливими потребами як передумови до вступу України у Європейське співтовариство. Означено пріоритетність дотримання європейських демократичних соціокультурних стандартів та гуманістичних цінностей, ключовими серед яких є зміни у ставленні до інвалідів, що передбачають встановлення рівних прав для всіх громадян України. Підтверджено, що рівність прав для всіх громадян є гарантією для громадянського самоствердження особистості з особливими потребами, збереження її честі і гідності. Представлено аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців з проблеми виховання громадянськості молоді з особливими потребами. Охарактеризовано особливості виховання громадянськості студентів з особливими потребами в інтегрованому середовищі вищих навчальних закладів. На основі проаналізованої літератури визначено, що в умовах вищого навчального закладу інтегрованого типу у студента з особливими потребами з‟являється можливість краще зрозуміти себе та свою роль у суспільстві, покращити власні адаптаційні навички, розширити коло інтересів та спілкування, переконатися у власних потенційних можливостях як суспільної одиниці, самоствердитися у власній цінності для громади. Ґрунтовно висвітлено фактори, які є основою для формування громадянськості студентів з особливими потребами в інтегрованому середовищі вищого навчального закладу та характеризують громадянськість особистості у демократичному суспільстві.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2574
UDC: 37.035.6:37.017.4:376.2:323.272:327
Content type: Стаття
Appears in Collections:ППП - 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕДОРОВА.pdf1,74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.