Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2575

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Сучасні вимоги суспільства до професійної підготовки фахівця у галузі інформаційних технологій в Японії
Authors: Пододіменко, І.
Keywords: професійна підготовка;фахівці з інформаційних технологій;професійний стандарт;освітній стандарт;сертифікація;рамка кваліфікацій;компетентність;компетенція;знання;вміння і навички
Issue Date: 2014
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Пододіменко І. Сучасні вимоги суспільства до професійної підготовки фахівця у галузі інформаційних технологій в Японії / І. Пододіменко // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – № 4 (2). – С. 190-196.
Abstract: Висвітлено проблему професійної підготовки кваліфікованих кадрів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, актуальність якої визнано на державному рівні України та світу. З‟ясовано, що постійно зростаючі вимоги ринку праці, стрімкий науково-технічний прогрес вимагають використання новітніх підходів до підготовки майбутніх ІТ-фахівців для підвищення їх професійного рівня. Проаналізовано та узагальнено зміст стандартів професійної підготовки й розвитку фахівців з інформаційних технологій у зарубіжних країнах, зокрема в Японії. На основі аналізу освітніх і професійних стандартів Японії всебічно охарактеризовано основні вимоги до інженера у галузі інформаційно-комунікаційних технологій в умовах конкурентного середовища на ринку праці. Досліджено компетенції, якими повинні володіти випускники освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в умовах нової державної політики щодо підвищення якості вищої освіти. Узагальнено складові професійної компетентності в структурі особистості інженера-програміста, необхідні на різних рівнях професійного зростання спеціаліста задля розбудови спільноти висококваліфікованих ІТ-фахівців. Виокремлено позитивні моменти зарубіжного досвіду та можливості їх впровадження у вітчизняний освітній простір. Визначено напрями для модернізації й підвищення якості вищої освіти України, а також перспективи для подальших наукових розвідок щодо практики підготовки фахівців з інформаційних технологій.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2575
UDC: 37.013.74
Content type: Стаття
Appears in Collections:ППП - 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПОДОДІМЕНКО.pdf1,73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.