Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2853

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Комплексна інформаційна система вищого навчального закладу
Authors: Муляр, Ігор Володимирович
Джулій, Андрій Володимирович
Пампуха, Ігор Володимирович
Keywords: бізнес-процеси;база даних;інтегрована інформаційна система
Issue Date: 2012
Citation: Комплексна інформаційна система вищого навчального закладу / А. В. Джулій, І. В. Муляр, І.В. Пампуха, Є. В. Стьопін // Інформаційна безпека. – 2012. - № 2(8). – С. 40-49.
Abstract: У статті представлено підхід до побудови інтегрованої заводозахищеної інформаційної системи вищого навчального закладу, що дозволить надавати інформацію для всіх категорій користувачів забезпечить прозорість і несуперечність інформації в рамках єдиного інформаційного простору - інтегрованої інформаційної системи університету.
Description: Використання інтегрованих підсистем, що дозволяють надавати інформацію для всіх категорій користувачів забезпечує прозорість і несуперечність інфор-мації в рамках єдиного інформаційного простору - інтегрованої ІС універси-тету. 2. На підставі проведеного аналізу існуючих концептуальних підходів до інтег-рування рекомендується використати поєднання властивостей моделей Corba і CGI, що дозволяє забезпечити максимально повну інтеграцію бізнес-процесів ВНЗ й не пред'являє високих системних вимог до АРМ користувача. Недоліки моделі Corba (ресурсні витрати), компенсуються можливістю вико-ристання web-інтерфейсу моделі CGI. Недоліки моделі CGI (низька ефектив-ність реалізації процесної логіки) компенсується перевагами моделі Corba (ін-теграція на рівні бізнес-процесів). Мовна незалежність CGI дозволяє забезпе-чити максимально повну інтеграцію різних підсистем.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2853
UDC: 004.891.3
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf503,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.