Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3109

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Застосування методу кваліметрії для оцінювання діяльності працівників підприємства
Other Titles: Применение метода квалиметрии для оценки деятельности работников предприятия
Application qualimetry for the evaluation of employees
Authors: Чернушкіна, Оксана Олександрівна
Chernushkina, О.О.
Keywords: оцінювання діяльності;кваліметрія;кваліметрична модель;оценка деятельности;квалиметрия;квалиметрическая модель;assessment activities;qualimetry;model of qualimetry
Issue Date: 2010
Citation: Чернушкіна О. О. Застосування методу кваліметрії для оцінювання діяльності працівників підприємства / О. О. Чернушкіна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – № 4 (43). – 2010. – С. 178-181.
Abstract: Обґрунтовано доцільність застосування кваліметрії для оцінювання діяльності працівників підприємства. Розкрито передумови виникнення і розвитку теорії кваліметрії. Охарактеризовано засади побудови кваліметричної моделі визначення рівня індивідуальної результативності керівників підприємства.
Обоснована целесообразность применения квалиметрии для оценки деятельности работников предприятия. Раскрыты предпосылки возникновения и развития теории квалиметрии. Охарактеризованы основы построения квалиметрической модели определения уровня индивидуальной результативности руководителей предприятия.
Expediency qualimetry application for evaluation of employees. Explores predictors of the development of qualimetry. Characterize the basis for building models of qualimetry determining the effectiveness of managers.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3109
UDC: 331.101.3
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра HR-інжинірингу у бізнес-економіці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СТАТТЯ.pdf316,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.