Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3121

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Роль компетенцій у розвитку та оцінюванні людського потенціалу
Authors: Кравець, Ірина Михайлівна
Keywords: людський потенціал;освіта;знання;компетентність;компетенції;компетентнісний підхід;человеческий потенциал;образование;знания;квалификация;компетентность;компетенции;компетентностный подход;human capital;education;knowledge;skills;competence,;competence approach
Issue Date: Jan-2015
Publisher: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Citation: Кравець І. М. Роль компетенцій у розвитку та оцінюванні людського потенціалу / І. М. Кравець // Глобальні та національні проблеми економіки: електрон. наук. видання / Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського.– Миколаїв, 2015. – Вип. № 3.
Abstract: Стаття присвячена розкриттю сутності компетенцій та компетентності особистості та їх ролі у розвитку людського потенціалу. Враховуючи необхідність орієнтації на економіку знань в сучасному українському суспільстві, увага зосереджена на важливості формування компетентнісно орієнтованої освіти, а також застосування компетентнісного підходу до оцінки рівня людського потенціалу.
Статья посвящена раскрытию сущности компетенций и компетентности личности и их роли в развитии человеческого потенциала. Учитывая необходимость ориентации на экономику знаний в современном украинском обществе, внимание сосредоточено на важности формирования компетентно ориентированного образования, а также применения компетентностного подхода к оценке уровня человеческого потенциала.
The article is devoted disclosure, competence and expertise of the individual and their role in human development. Given the need to focus on the knowledge economy in modern Ukrainian society, attention is focused on the importance of formation of competence-based education, as well as the application of the competency approach to determine the level of human development.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3121
UDC: 314 (477):331.522.4
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра HR-інжинірингу у бізнес-економіці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кравець І. М. Роль компетенцій.pdf469,41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.