Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3129

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Удосконалення процесу управління витратами підприємства
Authors: Андрухова, О.О.
Keywords: поточні витрати;капітальні витрати;логістика;контролінг;експлуатаційні витрати
Issue Date: 2010
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Андрухова, О.О. Удосконалення процесу управління витратами підприємства [Текст] / О. О. Андрухова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 5, т. 3. – С. 78-81.
Abstract: Враховуючи складність та різноманітність чинників, що впливають на витрати, виникає необхідність їх дослідження за допомогою принципів та методів логістики, головним завданням якої є ефективне управління потоковими процесами. Тільки логістичний підхід в управлінні витратами зможе забезпечити врахування всіх видів витрат, які прямо або опосередковано пов’язані із підготовкою, виробництвом і реалізацією продукції.
Taking into account complication and variety of factors which influence on charges, there is a necessity of their research by principles and methods of logistic the main task of which is an effective management potokovimi processes. Only logistic approach in a management charges will be able to provide the account of all types of charges, which are straight or mediated related to preparation, production and realization of products.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3129
UDC: 658.14 (477)
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Економічні науки - 2010 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18and.pdf155,24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.