Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3534

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Мовна підготовка перекладачів з використанням дистанційних технологій навчання
Authors: Шупта, Оксана Володимирівна
Shupta, O.V.
Keywords: дистанційні технології навчання;мовна підготовка перекладачів;навчальний процес у вищій школі;дистанционные технологии обучения;языковая подготовка переводчиков;учебный процесс в вузе;distance learning technologies;translators’ language training;learning process at higher school
Issue Date: 2011
Publisher: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Citation: Шупта О. В. Мовна підготовка перекладачів з використанням дистанційних технологій навчання / О. В. Шупта // Науковий вісник Чернівецького університету : Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. - Вип. 582. - С. 200-205.
Abstract: У статті розглядаються особливості та переваги використання дистанційних технологій навчання у процесі мовної підготовки перекладачів. Автор акцентує увагу на програмних засобах, що сприяють розвитку професійної мовної компетентності у навчальному процесі.
Языковая подготовка переводчиков с использованием дистанционных технологий обучения. В статье изложены особенности и преимущества использования дистанционных технологий обучения в процессе языковой подготовки переводчиков. Автор акцентирует свое внимание на программных средствах, которые способствуют развитию профессиональной языковой компетентности в учебном процессе.
Translators’ language training using distance learning technologies. This article deals with the advantages and peculiarities of distance language technologies in the process of translators’ language training. The author stresses the computer means which develop the professional language competence at higher school.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3534
UDC: 378.147
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шупта О. Мовна підготовка перекладачів.pdf313,68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.