Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/361

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Квантова теорія вимірювального перетворення - принципово нові можливості в методології побудови ЦАП і АЦП
Authors: Троцишин, І.В.
Войтюк, О.П.
Keywords: квантова теорія вимірювань;ЦАП;АЦП;атенюатор-подільник Троцишина;методологія покращення характеристик перетворення
Issue Date: 2011
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Троцишин, І. В. Квантова теорія вимірювального перетворення - принципово нові можливості в методології побудови ЦАП і АЦП [Текст] / І. В. Троцишин, О. П. Войтюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – № 4. – С. 264-271.
Abstract: В статті розглянуто методологію побудови ЦАП і АЦП на принципах Квантової теорії вимірювань (вимірювального перетворення), які відкривають принципові нові можливості одночасного збільшення роздільної здатності вимірювальних шкал та досягнення максимальної швидкодії. Вперше наглядно показано на прикладі ієрархічної структури, що ЦАП і АЦП двійкового типу, які використовуються в сучасній техніці, мають найгірші показники кількості поділок на шкалі від кількості зразкових елементів (подільників). Наведено результати досягнення покращення роздільної здатності за однакової кількості однакових резисторів у 10– 100 разів, у порівнянні з класичними двійковими.
In the article the methodology of the DAC and ADC on the principles of quantum theory of measurement (measuring conversion), which open new opportunities for fundamental simultaneous increase in the resolution of measurement scales and maximize performance. For the first time vividly illustrated by the hierarchical structures used in modern technology DAC and ADC binary type, have the worst number of divisions on the scale of the number of model elements (dividers). The results of achieving better resolution for the same number of identical resistors of 10-100 times compared to classical binary.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/361
UDC: 621.322
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2011 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_16.pdf212,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.