Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3717

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorОлександренко, Катерина Валентинівна-
dc.contributor.authorOleksandrenko, K.V.-
dc.date.accessioned2015-05-18T09:04:26Z-
dc.date.available2015-05-18T09:04:26Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationОлександренко К. В. Способи інтенсифікації емоційно-особистісної взаємодії у процесі розвитку професійної комунікативної діяльності майбутнього фахівця / К. В. Олександренко // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні та психологічні науки / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012. – № 65. – С. 205-209.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3717-
dc.description.abstractУ статті розглядаються комунікативні закономірності розвитку професійної комунікативної діяльності майбутнього фахівця. Мета підготовки до іншомовного спілкування повинна полягати в розвитку спря- мованості особистості на діалогічне спілкування. Ступінь виразності цієї якості є показником професійної комунікативної компетентності.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматриваются коммуникативные закономерности развития профессиональной коммуникативной деятельности будущего специалиста. Цель подготовки к иноязычному общению заключается в развитии направленности личности на диалогическое общение. Степень выраженности этого качества является показателем профессиональной коммуникативной компетенции.uk_UA
dc.description.abstractIn the article communicative aspects of professional communicative activity development of future specialists are considered. The aim of preparation to foreign communication is the development of personality direction to the dialogue communication. The degree of significance of this quality is a characteristic feature of professional communicative competence.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницькогоuk_UA
dc.subjectкомунікаціяuk_UA
dc.subjectманіпулятивнийuk_UA
dc.subjectкомпетентністьuk_UA
dc.subjectтворчийuk_UA
dc.subjectформалізованийuk_UA
dc.subjectкоммуникацияuk_UA
dc.subjectкомпетентностьuk_UA
dc.subjectманипулятивныйuk_UA
dc.subjectтворческийuk_UA
dc.subjectформализованныйuk_UA
dc.subjectcommunicationuk_UA
dc.subjectmanipulationuk_UA
dc.subjectcompetenceuk_UA
dc.subjectcreativeuk_UA
dc.subjectformalizeduk_UA
dc.titleСпособи інтенсифікації емоційно-особистісної взаємодії у процесі розвитку професійної комунікативної діяльності майбутнього фахівцяuk_UA
dc.title.alternativeСпособы интенсификации эмоционально-личностного взаимодействия в процессе развития профессиональной коммуникативной деятельности будущего специалистаuk_UA
dc.title.alternativeThe ways of emotional and personal interaction intensification in the process of professional communicative activity development of future specialistuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.subject.udc159.9:37.015.3uk_UA
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12okvdmf.pdf226,09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.