Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3827

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Наукова робота бібліотеки як засіб якісного забезпечення освітнього та наукового процесів університету
Authors: Айвазян, Олена Борисівна
Великосельська, Ольга Михайлівна
Keywords: наукова бібліотека Хмельницького національного університету;наукові дослідження;електронні ресурси;видавнича діяльність;книгозабезпеченість;бібліографічні покажчики;academic library;Khmelnitsky national University;research;electronic resources;publishing;book provision;bibliography
Issue Date: 2015
Publisher: Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Citation: Айвазян, О. Б. Наукова робота бібліотеки як засіб якісного забезпечення освітнього та наукового процесів університету [Текст] / О. Б. Айвазян, О. М. Великосельська // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам'янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 205-211.
Abstract: Зроблено короткий аналіз діяльності наукової бібліотеки Хмельницького національного університету в рамках Програми розвитку наукової роботи «Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадження новітніх інформаційних технологій. 2007-2012 pp.».
Made a brief analysis of the activities of the scientific library of Khmelnitsky national University in the framework oflhe development of scientific work "improvement of service users in the introduction of new information technologies. 2007-2012 ".
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3827
Content type: Стаття
Appears in Collections:Публікації співробітників бібліотеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf269,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.