Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/390

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Система програмно-інформаційних комплексів в умовах сучасного виробництва швейно трикотажних виробів
Authors: Скрипник, Т.К.
Манзюк, Е.А.
Keywords: інформаційна система;інтеграція;автоматизоване проектування
Issue Date: 2011
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Скрипник, Т. К. Система програмно-інформаційних комплексів в умовах сучасного виробництва швейно трикотажних виробів [Текст] / Т. К. Скрипник, Е. А. Манзюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – № 6. – С. 160-164.
Abstract: Проведені дослідження в напрямку розробки наукових підходів формування єдиного інформаційного середовища як інформаційної системи процесу розробки нормативнотехнічної документації. Реалізація єдиного інформаційного простору здійснюється за допомогою компонентного програмного середовища життєвого циклу виробництва із забезпеченням інтеграції конструкторської і технологічної підготовки. Інформаційна система задовольняє цілий ряд характеристик практичного використання широкого кола виробників легкої промисловості, є масштабованою та гнучкою у формуванні її конфігурації з орієнтацією на зручність використання.
Research towards the development of scientific approaches to the formation of unified information environment as an information system development process of normative and technical documentation. Implementation of common information space by means of component software environment of the life cycle of software design and technology integration training. Information system meets a number of characteristics of the practical use of wide range of manufacturers of light industry is scalable and flexible in forming its configuration with focus on usability.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/390
UDC: 687.00
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2011 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_14.pdf345,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.