Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3939

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Роль та місце почуття гумору викладача в навчальному процесі
Other Titles: Роль и место чувства юмора преподавателя в учебном процессе
The role and place of teachers sence of humor in the educational process
Authors: Кулешова, Олена Віталіївна
Kuleshova, O.V.
Keywords: психолого-педагогічний засіб впливу;почуття гумору;використання гумору в навчальному процесі;чувство юмора;психолого-педагогическое средство воздействия;использование юмора в учебном процессе;the sense of humor;the psychological and pedagogical means of influence;the use of humor in the education process
Issue Date: 2012
Citation: Кулешова О. В. Роль та місце почуття гумору викладача в навчальному процесі / О. В. Кулешова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма "Планер ", 2012. – Вип. 30. – С. 385-391.
Abstract: В статті представлений аналіз проблеми використання гумору в педагогічній діяльності. Визначені особливості почуття гумору, основні функції гумору, роль та місце почуття гумору викладача вищого навчального закладу в процесі викладання.
В статье представленный анализ проблемы использования юмора в педагогической деятельности. Определены особенности чувства юмора, основные функции юмора, роль и место чувства юмора преподавателя высшего учебного заведения в процессе преподавания.
This article presents the analysis of problem of using humor in pedagogical activity. Peculiarities of humor, main functions of it, role and place of teachers sence of humor of Higher Educational Establishment in educational process.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3939
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра психології та педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuleshova O.V..doc153 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.