Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/455

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Формування поняття економічного потенціалу як фактора підвищення конкурентоспроможності підприємства
Authors: Васильківський, Д.М.
Keywords: економічний потенціал;виробничий потенціал;утворюючі чинники;стратегічний розвиток;конкурентоспроможність
Issue Date: 2011
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Васильківський, Д. М. Формування поняття економічного потенціалу як фактора підвищення конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Д. М. Васильківський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 5, т .1. – С. 80-83.
Abstract: У статті на основі виділення і дослідження існуючих підходів запропоновано визначення і обґрунтована суть категорії «економічний потенціал підприємства», яка вирізняється орієнтацією на збереження довгострокової конкурентоспроможності за рахунок стратегічного розвитку конкретизованого складу системоутворюючих елементів.
On the basis of selection and survey of existing approaches proposed definition andreasonable nature of the category of "economic potential of the enterprise"which featuresafocuson preserving long-term competitiveness through strategic development of theconcretized forming system elements.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/455
UDC: 65.012.4 (477)
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Економічні науки - 2011 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_1_9.pdf695,13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.