Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4630

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПасічник, Олександр-
dc.contributor.authorРедько, Валерій-
dc.contributor.authorPasichnyk, Oleksandr-
dc.contributor.authorRedko, Valeriy-
dc.date.accessioned2016-05-05T18:08:58Z-
dc.date.available2016-05-05T18:08:58Z-
dc.date.issued2014-11-
dc.identifier.citationПасічник О. С. Моніторинг якості навчальних досягнень учнів – 2013 : проблеми та виклики / О. С. Пасічник, В. Г. Редько // Рідна школа. – 2014. – №11. – С. 14–19.uk_UA
dc.identifier.issn0131-6788-
dc.identifier.urihttp://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4630-
dc.description.abstractУ статті висвітлюється досвід конструювання тестів для моніторингу якості навчальних досягнень учнів 5-х і 10-х класів з іноземних мов, який відбувся в Україні наприкінці 2013 року. Пропонується конструктивно-критичний аналіз відповідності вітчизняного моніторингового дослідження міжнародним стандартам у цій галузі, аргументуються особливості добору тестових завдань, які ілюструються відповідними зразками. Зазначається, що робота над конструюванням змісту тестів дала змогу розробникам виявити деякі недосконалості організаційно-методичних положень, що визначають особливості навчання іноземних мов у школі, та запропонувати внесення обґрунтованих коректив до змісту програм з іноземних мов.uk_UA
dc.description.abstractВ статье освещается опыт конструирования тестов для мониторинга качества достижений учащихся 5-х и 10-х классов по иностранным языкам, который состоялся в Украине в конце 2013 года. Предлагается конструктивно-критический анализ соответствия отечественного мониторингового исследования международным стандартам в этой области, аргументируются особенности отбора тестовых заданий, которые иллюстрируются соответствующими образцами. Отмечается, что работа над конструированием содержания тестов позволила разработчикам выявить некоторые несовершенства организационно-методических положений, которые определяют особенности обучения иностранным языкам в школе, и предложить обоснованные коррективы к содержанию программ по иностранным языкам.uk_UA
dc.description.abstractThe authors of the article share their experience of constructing tests for monitoring of educational achievements of 5th and 10th grade students in foreign languages, which took place in Ukraine in 2013. Within the framework of the problem the authors suggest a constructive analysis of correspondence of Ukrainian monitoring to international standards in this sphere. Types of tests are illustrated in the article. It is also stated that the process of constructing tests revealed some methodological impeccabilities of teaching foreign languages at school. Thus the authors suggest corresponding amendments to school curriculum.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherРідна школаuk_UA
dc.subjectмоніторингuk_UA
dc.subjectоцінюванняuk_UA
dc.subjectтестові завданняuk_UA
dc.subjectякість навчальних досягнень учнівuk_UA
dc.subjectіноземні мовиuk_UA
dc.subjectнавчальні програмиuk_UA
dc.subjectзміст навчанняuk_UA
dc.subjectмониторингuk_UA
dc.subjectоцениваниеuk_UA
dc.subjectтестовые заданияuk_UA
dc.subjectкачество знаний учащихсяuk_UA
dc.subjectиностранные языкиuk_UA
dc.subjectучебные программыuk_UA
dc.subjectmonitoringuk_UA
dc.subjectacademic assessmentuk_UA
dc.subjecttestsuk_UA
dc.subjectquality of students’ academic performanceuk_UA
dc.subjectforeign languagesuk_UA
dc.subjectcurriculumuk_UA
dc.subjectPISAuk_UA
dc.subjectсодержание обученияuk_UA
dc.titleМоніторинг якості навчальних досягнень учнів – 2013 : проблеми та викликиuk_UA
dc.title.alternativeМониторинг качества учебных достижений учащихся – 2013: проблемы и вызовыuk_UA
dc.title.alternativeMonitoring of secondary school students’ academic performance – 2013: problems and challengesuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!Pasichnyk_Monitoring_Ridna_Shkola_2014_N11.pdf513,95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.