Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5841

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.


Title: Електростатичний кріпильний стіл вібростенда
Authors: Ройзман, В.П.
Мороз, В.А.
Яновицький, О.К.
Коробко, Є.В.
Кузьмін, В.А.
Issue Date: 25-May-2017
Citation: Пат. 116625 Україна, МПК H 02 N 13/00. Електростатичний кріпильний стіл вібростенда / В. П. Ройзман, В. А. Мороз, О. К. Яновицький, Є. В. Коробко, В. А. Кузьмін ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2016 13224; заявл. 23.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10.
Abstract: Електростатичний кріпильний стіл вібростенда для закріплення на ньому виробів і проведення вібровипробувань, який включає в себе магнітопровід з обмоткою підмагнічування, збуджуючу котушку та пружню підвіску, який відрізняється тим, що платформа столу вібростенда містить діелектричну основу, електроди різнополюсних високих потенціалів, які розташовані на поверхні платформи, та розміщуються на деякій відстані один відносно іншого, виконані врівень з опорною поверхнею платформи вібростолу, приєднані до високовольтного джерела електричної напруги, і тонкий шар електров'язкої суспензії, розташованої на поверхні платформи, причому кожен електрод покритий окисною плівкою, а суспензія має безпосередній контакт із окисними плівками електродів, діелектричною платформою та встановленою на ній деталлю або проміжним пристосуванням.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5841
Content type: Патент
Appears in Collections:Кафедра інженерії програмного забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
116625.png4,87 MBimage/pngThumbnail
View/Open
getdocument (2).pdf174,2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.