Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6164

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Zarządzania działalnością innowacyjną w warunkach globalizacji gospodarki światowej
Other Titles: Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації світової економіки
Authors: Гончар, Ольга Іванівна
Трочиковскі, Тадеуш
Keywords: інновації;управління підприємством;економіка;потенціал підприємства;ефективність;система управління;ризики;розвиток
Issue Date: 2017
Publisher: Khmelnytskyi National University
Citation: Gonchar O. Zarządzania działalnością innowacyjną w warunkach globalizacji gospodarki światowej / O. Gonchar, T. Trocikowski // VII Ukrainian-Polish scientific dialogues: Conference Proceendings. International scientific conference, 18-21 October, 2017, Khmelnytskyi-Medzhybiz (Ukraine). – Khmelnytskyi : KhNU, 2017. – P. 72-74.
Abstract: Діяльність компаній на міжнародному ринку, відрізняється від внутрішньодержавної. Операції проводяться в новому середовищі з іншими економічними, правовими, культурними та соціальними умовами. Фірма контактує та бореться з іншою системою конкурентних сил як у галузі промисловості так і економіки зарубіжних партнерів. Очевидно, проблема інтернаціоналізації підприємства, що залишає свій бізнес поза межами внутрішнього ринку, є ризиковою. Авторами конкретизовано засади управління фірмою за сучасних умов глобалізації.
Prowadzenie działań na rynku innym aniżeli macierzysty różni się od działalności krajowej. Operacje prowadzone są w nowym otoczeniu, o innych uwarunkowaniach ekonomicznych, prawnych, kulturowych i społecznych. Dochodzi do zetknięcia się z innym, nowym układem sił konkurencyjnych w branży czy gospodarce kraju goszczącego. Niewątpliwie frapującą i godną poświęcenia większej uwagi kwestią jest poziom umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa wychodzącego ze swoją działalnością poza granice rynku krajowego. Na ile i jak głęboko władze przedsiębiorstwa chcą uczestniczyć w międzynarodowej wymianie gospodarczej, na ile jest to proces dobrowolny a na ile wymuszony.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6164
UDC: 338
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства і підприємництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гончар Троциковски.doc43 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.