Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6168

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Information systems as an instrument for the enterprise potential development
Other Titles: Інформаційні системи як інструмент розвитку потенціалу підприємства
Authors: Гончар, Ольга Іванівна
Філіпішин, Ігор Володимирович
Щербіна, Ольга Сергіївна
Gonchar, О.І.
Filipishyn, I.V.
Shcherbina, O.S.
Keywords: управління потенціалом підприємства;інформація;інформаційні системи та ІТ - технології;системи;інформаційні ресурси;технології;управління;рішення;ефект;потенціал підприємства;information;systems;information resources;technology;management;decision;effect;enterprise potential
Issue Date: 2017
Publisher: Чернігівський національний технологічний університет
Citation: Gonchar O. І. Information systems as an instrument for the enterprise potential development / О. І. Gonchar, I. V. Filipishyn, O. S. Shcherbina // Науковий вісник Полісся = Scientific bulletin of Polissia : наук. екон. журн. / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – № 4 (12), ч. 2. – С. 29-33.
Abstract: Від своєчасності надходження інформаційних ресурсів та достовірності їх джерел залежить якість управлінських рішень. Актуалізується проблема пошуку інформаційних систем для управління потенціалом підприємств, забезпечення конкурентоспроможності. Авторами доведено, що потреби підприємства, наявний технологічний рівень і кваліфіковані користувачі – основні передумови упровадження інформаційних технологій на підприємствах. Вони сприяють формуванню інформаційної системи, інформаційного простору, ефективності управління та розвитку потенціалу. На засадах дослідження еволюції інформаційних систем виокремлено принципи їх формування. Авторами констатовано, що ринок інформаційних технологій розвивається дуже динамічно, реагуючи на потреби бізнес-середовища. Сьогодні формуються комплексні інформаційні системи управління підприємством, які поєднують: технології планування ресурсів, інтегровані модулі клієнтоорієнтованої стратегії, синхронізація взаємодії з покупцями та замовниками та ін. Це – інформаційні системи нового покоління. Враховуючи те, що інформаційна система управління підприємством включає численні інформаційні потоки (документи, розпорядження, запити), забезпечуючи як внутрішні, так і зовнішні комунікації, то відповідно до рівнів управління підприємством формуються складові інформаційні системи.
The quality of managerial decisions depends on the timeliness of information resources and the reliability of their sources. The problem of the search of information systems for the enterprises potential managing, providing competitiveness is being actualized. The authors prove that the needs of the enterprise, the existing technological level and qualified users are the main prerequisites for the introduction of information technology in enterprises. They contribute to the formation of an information system, information space, management efficiency and capacity development. On the basis of the study of the evolution of information systems, the principles of their formation are singled out. Conclusions. Modern information systems contribute to the implementation of a number of opportunities, the acquisition of various types of effects and capacity development in general.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6168
UDC: 3470.73 : 658.018
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра економіки, аналітики, моделювання та інформаційних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Honchar Filipishyn Shcherbyna ENG REF.doc166,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.