Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6490

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Використання комп’ютерних та Інтернет технологій у процесі вивчення граматики англійської мови студентами філологічних спеціальностей
Authors: Магдюк, Ольга Вікторівна
Keywords: вивчення граматики англійської мови студентами філологічних спеціальностей
Issue Date: 17-May-2018
Citation: Магдюк О. В. Використання комп’ютерних та Інтернет технологій у процесі вивчення граматики англійської мови студентами філологічних спеціальностей / О. В. Магдюк // Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів : матеріали тез. доп. VІІ Міжнар. наук.-методол. семінару, 17 трав. 2018 р. / за заг. ред. Н. М. Авшенюк, Н. М. Бідюк. – Київ-Хмельницький : Термінова поліграфія, 2018.
Abstract: Зі зростанням ролі комп’ютерних та Інтернет технологій в освітньому процесі, питання про їх інтеграцію у навчання іноземних мов привертає все більшу увагу викладачів та методистів. Використання електронних ресурсів у вивченні та навчанні граматики є об’єктом постійних дискусій, а отже, актуальність дослідження зумовлена як необхідністю пошуку та аналізу оптимальних шляхів навчання граматики іноземної мови, так і інтенсифікацією використання комп’ютера та мережі Інтернет як засобу здійснення навчальної діяльності.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6490
Content type: Тези доповідей
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mahdiuk_tezy.docx24,87 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.