Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6555

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Формування іншомовних комунікативних навичок у студентів немовних спеціальностей
Authors: Молотай, Лілія Антонівна
Keywords: комунікативні навички;початковий етап;лексичний матеріал;інтенсифікація навчальної діяльності;communicative skills;initial stage;lexical material;intensification of training activities
Issue Date: 2018
Publisher: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Citation: Молотай Л. А. Формування іншомовних комунікативних навичок у студентів немовних спеціальностей [Електронний ресурс] / Л. А. Молотай // Актуальні проблеми сучасної філології та культурології : постмодерністська парадигма : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. заоч. Інтернет-конф. (Хмельницький, 15 трав. 2018 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2018.
Abstract: В статті аналізуються основні завдання навчання усному мовленню на початковому етапі та пропонуються шляхи інтенсифікації навчальної діяльності студентів.
The main tasks of teaching communication at the initial stage are analyzed. The ways of intensification of training activities of students are given.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6555
UDC: [80:168.522]:7.038.6(063)
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Молотай Л.А..docx25,78 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.