Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6767

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Концепція компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи
Authors: Редько, Валерій Григорович
Полонська, Тамара Костянтинівна
Пасічник, Олександр Сергійович
Басай, Надія Пилипівна
Keywords: початкова школа;компетнтнісний підхід;компетентнісно орієнтоване навчання;іноземна мова;зміст навчання;принципи добору навчального матеріалу;модель навчання;готовність учнів до навчання
Issue Date: 2018
Publisher: КОНВІ ПРІНТ
Citation: Концепція компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, О. С. Пасічник, Н. П. Басай ; за наук. ред. В. Г. Редька. - Київ : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. - 36 с.
Abstract: Концепція розкриває дидактичні та методичні аспекти організації навчання іноземних мов учнів початкової школи на засадах компетентнісного підходу. У ній проілюстровано принципи добору навчального матеріалу до компетентнісно орієнтованого змісту навчання, розглянуто вікові особливості учнів молодшого шкільного віку та їх уплив на формування готовності до оволодіння змістом навчання, окресленим чинною програмою. Відповідно до розглянутих наукових положень запропоновано модель компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 1–4 класів. Концепцію адресовано вчителям іноземних мов, методистам, авторам навчальної літератури, студентам мовних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6767
ISBN: 978-617-7724-06-2
UDC: 373.3.016:81’243
Content type: Книга
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Concept_Text.pdf870,13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.