Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7125

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Інформаційна технологія автоматизованого визначення термінів у навчальних матеріалах
Other Titles: The information technology of automated definition of terms in educational materials
Authors: Мазурець, Олександр Вікторович
Бармак, Олександр Володимирович
Mazurets, A.V.
Barmak, O.V.
Keywords: дисперсійна оцінка;навчальні матеріали;аналіз;ключові терміни;educational materials;analysis;key terms;disperse evaluation
Issue Date: 2015
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Бармак О. В. Інформаційна технологія автоматизованого визначення термінів у навчальних матеріалах / О. В. Бармак, О. В. Мазурець // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнар. наук.-техн. журн. / Хмельниц. нац. ун-т, Укр. технолог. акад. – Хмельницький, 2015. – № 2. – C. 94–102.
Abstract: У статті розглянуто інформаційну технологію, що грунтується на дисперсійній оцінці важливості слів, яка дозволяє з достатньо високою ефективністю визначати семантичні терміни в контенті навчальних матеріалів. Розглянуто фактори, що ускладнюють ефективне визначення семантичних термінів у навчальних матеріалах. Встановлена ефективність запропонованої технології сприяє її використанню для вирішення ряду актуальних задач, таких як оцінка відповідності навчальних матеріалів змістовим вимогам, оцінка відповідності наборів тестових завдань навчальним матеріалам, семантична допомога при створенні тестів, автоматизована генерація множин ключових слів та створення анотацій.
The article presents the information technology on base of the disperse evaluation, which with enough high efficiency allows automated define the semantic terms in content of educational materials. The factors that hinder effective analysis of educational materials have been considered. High efficiency offered technologies gives possible of its using in row of the problems, such as estimation of the correspondence of educational materials to requirements, estimation of the correspondence of set test tasks to educational materials, semantic help of making tests, automated keyword list and abstract generation.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7125
UDC: 004
Content type: Стаття
Appears in Collections:ВОТТП - 2015 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
064.pdf1325,2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.