Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8055

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Інформаційна технологія для аналізу SMM-активності користувачів у соціальній мережі Instagram
Authors: Скрипник, Тетяна
Багрій, Руслан
Добровольський, Андрій
Issue Date: 2019
Citation: Добровольський А. В. Інформаційна технологія для аналізу SMM-активності користувачів у соціальній мережі Instagram / А. В. Добровольський, Р. О. Багрій, Т. К. Скрипник // Актуальні проблеми комп’ютерних наук : зб. наук. пр. за матеріалами XI всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми комп’ютерних наук АПКН-2019», 14-15 листоп. 2019 р. – Хмельницький, 2019. – Т. 1. – С. 79–83.
Abstract: В роботі розглянуто задачу аналізу SMM-активності користувачів у соціальній мережі Instagram на основі обробки статистичних показників. Запропоновано інформаційну технологію для аналізу та підвищення SMM-активності Instagram-каналів, визначені основні показники, фактори та чинники, які мають найбільший вплив на аудиторію соціальної мережі, проаналізовані та підібрані ефективні алгоритми для аналізу даних, а, також здійснено програмну реалізацію системи за запропонованою технологією.
The paper deals with the task of analyzing SMM activity of users in the social network Instagram based on a set of indicators. Information technology for analysis and enhancement of SMM activity of Instagram accounts is offered, the main indicators, factors and factors that have the greatest impact on the audience of social network are identified, the effective algorithms for data analysis were evaluated and selected, and the proposed technology was implemented.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8055
UDC: 004.912
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Добровольський.pdf2,86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.