Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8364

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Застосування SolidWorks Simulation для розрахунку знімача шківа генератора
Authors: Старий, Артем Леонідович
Рудик, Олександр Юхимович
Keywords: SolidWorks Simulation;знімач шківа генератора
Issue Date: 2018
Publisher: Національна металургійна академія України
Citation: Рудик О. Ю. Застосування SolidWorks Simulation для розрахунку знімача шківа генератора / О. Ю. Рудик, А. Л. Старий // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні (ІТММ’2018) : тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 27–29 берез. 2018 р.) / МОН України, Нац. металург. акад. України [та ін.]. – Дніпро : НМетАУ, 2018. – С. 115.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8364
Content type: Тези доповідей
Appears in Collections:Кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
219_Rudyk_Staryj.pdf250,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.