Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8460

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Застосування інформаційних технологій для ремонту автомобілів
Authors: Трасковецька, Лілія Михайлівна
Рудик, Олександр Юхимович
Назимок, Володимир Володимирович
Keywords: інформаційні технології;ремонт автомобілів
Issue Date: 2019
Publisher: Національна металургійна академія України
Citation: Трасковецька Л. М. Застосування інформаційних технологій для ремонту автомобілів / Л. М. Трасковецька, О. Ю. Рудик, В. В. Назимок // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні (ІТММ’2019) : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 26 – 28 берез. 2019 р.) / МОН України, Нац. металург. акад. України [та ін.]. – Дніпро : НМетАУ, 2019. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 150.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8460
Content type: Тези доповідей
Appears in Collections:Кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
254_DniproITMM19_TraskovNazymok3_F7.pdf322,49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.