Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9572

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Навчання професійно-спрямованого спілкування іноземною мовою як складова професійної компетентності майбутнього інженера
Authors: Пасечник, Світлана Володимирівна
Молотай, Лілія Антонівна
Keywords: інформаційні технології;професійна компетентність;професійно-орієнтоване навчання;професійно-спрямоване спілкування;особистісно-діяльнісний підхід;інформатизація освіти;кейс-метод
Issue Date: Dec-2020
Publisher: SSPG Publish, Stockholm, Sweden
Citation: Пасечник С. В., Молотай Л. А. Навчання професійно-спрямованого спілкування іноземною мовою як складова професійної компетентності майбутнього інженера // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. P. 340-346.
Series/Report no.: ISBN;978-91-87224-07-2
Abstract: Іноземна мова стає універсальним засобом професійного, ділового життя, навчання іноземної мови на інженерних спеціальностях стає невід’ємним компонентом розвитку і формування професійної компетентності у студентів. Високий рівень професійної компетентності фахівця досягається наявністю у нього професійних вмінь, набутих за час навчання у ЗВО. Актуальною є, таким чином, професійно-комунікативна підготовка з іноземної мови, що має на меті навчання студентів професійно-спрямованого іншомовного спілкування. Відповідно, особливої актуальності набуває професійно-орієнтований підхід до навчання іноземній мові на інженерних спеціальностях, який передбачає формування у студентів навичок іншомовного спілкування в конкретних професійних, ділових, наукових ситуаціях з урахуванням особливостей професійного мислення. Тому метою статті є дослідити умови та засоби реалізації професійно-орієнтованого навчання іноземної мови на інженерних спеціальностях.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9572
UDC: 001.1
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття.pdf175,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.