Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9839

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Розрахунок на міцність елементів реа осесиметричної форми
Authors: Гонтар, В. О.
Макаришкін, Денис Анатолійович
Горошко, Андрій Володимирович
Медзатий, Дмитро Миколайович
Keywords: елемент РЕА;міцність;фотодатчик;напруження;внутрішній тиск;навантаження;границя міцності
Issue Date: 22-Dec-2020
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Гонтар В. О., Макаришкін Д. А., Горошко А. В., Медзатий Д. М. Розрахунок на міцність елементів реа осесиметричної форми // Наука та освіта : зб. пр. ХV Міжнар. наук. конф., присвяч. пам’яті Вілена Петровича Ройзмана, 4–11 січ. 2021 р., м. Хайдусобосло (Угорщина). Хмельницький : ХНУ, 2020. С. 17-24.
Abstract: Показано, що найбільш перспективними для оперативного і досить досто-вірного дослідження міцності РЕА є теоретико-експериментальні ме-тоди, які могли б гармонійно поєднувати щодо нескладні інженерні розрахунки, які використовують достовірні характеристики досліджу-ваних виробів і легко перевіряються за допомогою експериментів. У роботі розроблено розрахункові методи оцінювання міцності осесиметричних компаундованих конструкцій еле-ментів РЕА. Об'єктами дослідження були діоди, транзистори, кон-денсатори, фотодатчики, а також вузли гермовиводів, вікончаті вузли фоторезисторів. Отримані залежності дають змогу оцінити міцність конст¬рукцій на етапі проєктування РЕА.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9839
UDC: 001+378
Content type: Стаття
Appears in Collections:Наука та освіта - 2021 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Se-2021_4.pdf681,46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.