Ласкаво просимо до Інституційного репозитарію Хмельницького національного університету ElarKhNU!

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Нові надходження

Документ
Логістика як механізм міжнародних економічних процесів
(Український журнал прикладної економіки та техніки, 2022) Мудра Ярослава Анатоліївна; Васильківський Дмитро Миколайович; Яременко Оксана Федорівна
Розвиток міжнародної логістики, постановка логістичних задач та ефективність їх вирішення безпосередньо залежать від тенденцій світового ринку. В даний час світова економіка розвивається шляхом постійно прогресуючої глобалізації та зростання виробничих витрат при жорсткій конкуренції між виробниками. Сьогодні тенденція глобалізації виразно простежується у розвитку світових макрологістичних систем. Ця тенденція відбиває, з одного боку, глобалізацію ринків збуту готової продукції, виробництва, постачання матеріальних ресурсів, робочої сили, капіталу, які характерні для великих транснаціональних корпорацій та фінансово-промислових груп, а з іншого – створення та розвиток глобальних міждержавних транспортно-логістичних, телекомунікаційних, дистрибутивних макрологістичних систем. Глобалізація проявляється у збільшенні масштабів світової торгівлі та інших процесів міжнародного обміну в умовах більш відкритої, інтегрованої світової економіки. Економічні відносини між країнами більше виходять за рамки двосторонніх та набувають характеру багатосторонніх відносин, що пов'язують низку країн і надають часом дуже суттєвий вплив на систему світового господарства. Стрімке поширення вірусу у світі справило шоковий ефект на світову торгівлю у зв'язку із запровадженими протипандемічними обмеженнями на економічну та виробничу діяльність та транскордонні перевезення. Україна також відчула вплив епідемії, що позначилося на суттєвому зниженні темпів приросту ВВП загалом та показників торгівлі зокрема.
Документ
Ретроспективний та перспективний розвиток IT-аутсорсингу в Україні
(2023) Мудра Ярослава Анатоліївна
Дискусійним є визначення місця України на ринку IT - аутсорсингу, яка стала платформою для зустрічі іноземних замовників та професійних високоосвічених фахівців з України. Зростання привабливості цієї сфери для українських працівників спричинила негативний наслідок для України – зростання рівня еміграції ІТ фахівців, а початок воєнних дій ще більше сприяла як процесу еміграції послуг так і зменшенню кількості задіяних фахівців сфери. Конкурентні переваги якими володіють аутсорсингові компанії різного походження вимагають детального дослідження, яке дозволить окреслити перспективні шляхи розвитку цієї сфери як на світовому ринку, на ринку України та визначеного підприємства.
Документ
The issue of the application to the European Court of Human Rights in the context of the Russian invasion of Ukraine
(Political Questions, 2022-12-29) Morska Nataliia; Prysiazhniuk Mykhailo; Luchkovska Svitlana; Misiats Andrii; Mikhnevych Liudmyla
The aim of this study was to analyze the practical aspects involved in filing applications to the European Court of Human Rights in the context of armed aggression against Ukraine. The achievement of the objective also involves the resolution of the following tasks: the analysis of the works of scientists who studied various aspects of human rights protection; international legal acts, as well as the legislation of Ukraine; the determination of the problems that exist at the present stage in the mechanism of human rights protection at the international level, and; the determination of the level of its effectiveness and the possibility of its application in Ukraine in the conditions of a military conflict. Specifically, the subject of the study is the prospect of implementation of the mechanism of appeal of citizens to the European Court for the Protection of Human Rights. The methodological basis of the research consisted in the dialectical combination of general scientific and special legal methods. It is concluded that, in view of the new socio-economic and political realities emerging in the modern world, it is necessary to update the whole system of human rights protection at the international level.
Документ
Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу після 24 лютого 2022 року
(Національний університет «Одеська політехніка», 2023) Пухальська Я.П.
Під тиском нових викликів та загроз системно змінюється і природа взаємодії між акторами міжнародних відносин. За допомогою методів системного аналізу та порівняння у статті розкриваються основні теоретичні підходи до розуміння явища «нового світового порядку», який кристалізується в результаті всеохопної глобалізації, узагальнюються сучасні тренди формування міжнародної реальності XXI століття, враховуючи нових акторів, їх вплив на стабільність та змінюваність владних систем систем, а також детально аналізуються концепції сучасних вчених, які формують міжнародний дискурс щодо пошуку нової парадигми світового порядку.
Документ
Геополітичні ознаки нового світового порядку
(Матеріали ХXХІIІ Міжнародної науково- практичної конференції молодих вчених і студентів, Дніпро, 24-25 квітня 2023 р., 2023) Пухальська Я.П.
Під тиском нових викликів та загроз системно змінюється і природа взаємодії між акторами міжнародних відносин. За допомогою методів системного аналізу та порівняння у статті розкриваються основні теоретичні підходи до розуміння явища «нового світового порядку», який кристалізується в результаті всеохопної глобалізації, узагальнюються сучасні тренди формування міжнародної реальності XXI століття, враховуючи нових акторів, їх вплив на стабільність та змінюваність владних систем систем, а також детально аналізуються концепції сучасних вчених, які формують міжнародний дискурс щодо пошуку нової парадигми світового порядку.