Природне поновлення карагани деревовидної під наметом дубових і соснових фітоценозів в залежності від інтенсивності природного освітлення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010-11-15
Автори
Шевченко, Сергій Миколайович
Shevchenko, S.M.
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний лісотехнічний університет України
Анотація
Досліджено вплив природного освітлення на особливості насіннєвого і вегетативного поновлення карагани деревовидної під наметом дубових та соснових фітоценозів у Центральному Поділлі.
A study of the influence of natural light on seed and vegetative features renovation Siberian acacia under a tent Oak and Pine plant associations in the Central Podillya region.
Проведено исследование влияния естественного освещения на особенности семенного и вегетативного возобновления караганы древовидной под покровом дубовых и сосновых фитоценозов в Центральном Подолье.
Опис
Ключові слова
карагана деревовидна, природне освітлення, насіннєве і вегетативне поновлення, Siberian acacia, natural ligh, seed and vegetative regeneration, карагана древовидная, естественное освещение, семенное и вегетативное возобновление
Бібліографічний опис
Шевченко С. М. Природне поновлення карагани деревовидної під наметом дубових і соснових фітоценозів в залежності від інтенсивності природного освітлення / С. М. Шевченко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. – Л., 2010. – Вип. 20.13. – С. 61-68.