Креативна мовна діяльність як важливий фактор підвищення ефективності викладання іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11
Автори
Рудоман, Ольга Анатоліївна
Харжевська, Ольга Михайлівна
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Publishing Group "Scientific Perspectives"
Анотація
У статті досліджується креативна мовна діяльність викладача як один із важливих факторів підвищення ефективності викладання іноземної мови. Проаналізовано трактування сутності категорій «креативність» та «креативне навчання» та досліджено основні характеристики сучасних креативних методів викладання іноземних мов у закладах вищої освіти. Досліджено такі креативні методи викладання іноземних мов у закладах вищої освіти, як: евристичний метод, активні методи, аудіовізуальний метод, лінгво-соціокультурний метод, репродуктивний метод, метод мозкового штурму, проблемно-дослідницький метод, проектний метод, цифровий метод та логічні методи (індуктивний та дедуктивний). Проаналізовано один із найпоширеніших креативних методів  це дидактичні, рольові та ділові ігри для вивчення іноземної мови. Досліджено етапи реалізації техніки рольової гри під час викладання іноземної мови у закладі вищої освіти, які складаються з таких: вибір учасників; підготовка до виконання сценарію; відповідальність учасників; оцінка та коментарі. Охарактеризовано кілька варіантів реалізації рольової гри для вивчення іноземної мови, такі як: конфліктна рольова гра, кооперативна рольова гра, рольова гра за умов дефіциту інформації, рольова гра на основі завдань, ігри-головоломки, гра на увагу та гра в імітацію. Встановлено, що рольова гра на лекціях іноземної мови використовується насамперед для розвитку мовленнєвих навичок. Визначено, що основними функціями рольових ігор є навчальна функція, виховна та творча функції, мотиваційно-стимулююча функція, комунікативна функція та функція програмування. Встановлено, що навчальні ігри як креативний метод викладання іноземної мови сприяє розвитку професійної комунікативної компетентності та творчої активності, яка є важливою рисою характеру, необхідною для фахівця у XXI столітті. Відображено важливість розвитку професійної комунікативної компетентності та творчої активності студентів в межах реалізації креативної мовної діяльності викладача як важливого фактору підвищення ефективності викладання іноземної мови вивчення іноземної мови.
Опис
Ключові слова
креативні методи викладння, заклади вищої освіти, студенти, іноземна мова, креативне навчання
Бібліографічний опис
Рудоман О. А. Креативна мовна діяльність викладача як важливий фактор підвищення ефективності викладання іноземної мови / О. А. Рудоман, О. М. Харжевська // Перспективи та інновації науки. Серія: Педагогіка. Психологія. Медицина : журнал. - 2021. - № 4 (4). - Київ : Видавнича група "Наукові перспективи", 2021. - С. 265-281. - http://doi.org/10.52058/2786-4952-2021-4(4)-265-281